Istota audytu energetycznego

Jeśli pracujemy w większej firmie, bardzo często spotykamy się z pojęciem audytu. Audyt może przyjąć różne oblicza i odwoływać się do różnej działalności naszej firmy. Nic więc dziwnego, że istnieją również audyty energetyczne, które mają w proceduralny sposób przedstawić profil istniejącego zużycia energii danego przedsiębiorstwa.

Cel i wymagania audytu energetycznego

audyt energetycznyJeśli chodzi o audyt energetyczny, jego głównym celem jest określenie ilości i struktury zużycia energii, a także przygotowanie odpowiednich zaleceń zawierających konkretne rozwiązania z dziedziny technicznej, organizacyjnej i formalnej. Audyt określa również opłacalność zaproponowanych rozwiązań, co pozwala osobom kierującym przedsiębiorstwem podjąć konkretne decyzje zmierzające do podjęcia i realizowania inwestycji, dzięki którym możliwe będzie racjonalne zużycie energii. Opinie przedstawione przez audyt są niezależne i obiektywne, co zdecydowanie pozwala nam odnieść się w sposób pełen zaufania do ich korzyści i ewentualnych zagrożeń. Dobry audyt energetyczny budynku, czy też całego zespołu budynków, należących do przedsiębiorstwa, powinien zawierać w sobie cztery elementy. Pierwszym z nich jest inwentaryzacja wszystkich instalacji zużywających energię i ocena cieplnych właściwości budynku. Drugim elementem jest, bazując na faktach płynących z inwentaryzacji, przedstawienie sposobów zużycia energii. Dalej ocena opłacalności każdej z zaproponowanych metod i na koniec wskazanie, które z nich są optymalne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, audyt energetyczny, powinien być przeprowadzony przez zewnętrznego audytora energetycznego. Odpowiednie rozporządzenie reguluje również, jak sam audyt powinien wyglądać i jakiego zakresu powinien dotyczyć.