Jak dostosować biurowiec dla potrzeb osoby niepełnosprawnej?

Zatrudnianie niepełnosprawnych jest obecnie jednym z priorytetów, jakie postawiło przed sobą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wiadomym faktem jest, że należy wszystkim obywatelom zaoferować równe szanse rozwoju i zatrudnienia. Stąd tez biorą się regularne nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie biura dla osoby niepełnosprawnej

Podnośnik sufitowyZwrot kosztów zatrudnienia jest kluczową kwestią, o którą pytają pracodawcy w kwestii osób niepełnosprawnych. Likwidowanie barier architektonicznych poprzez montaż takich urządzeń jak krzesełko schodowe czy też podnośnik sufitowy to podstawa do tego, aby uzyskać zwrot kosztów, jakie poniósł pracodawca, aby przystosować miejsce pracy do potrzeb pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością. W tym może być również uznawany koszt budowy czy też modernizacji pomieszczeń tak, by spełniały założenia normy. W przypadku, kiedy budynek nie może zostać poddany przebudowie z racji obowiązujących go przepisów dodatkowych takich jak założenia konserwatora zabytków czy też niezgoda właściciela czy też zarządcy i lokatorów na wprowadzenie zmian, warto wówczas zainteresować się takimi urządzeniami jak schodołazy, które pozwolą na szybkie pokonanie pięter bez potrzeby trudnego i obciążającego na dłuższy czas wnoszenia pracownika. Co więcej, schodołaz jest urządzeniem stosunkowo tanim i nie zajmuje wiele miejsca, w związku z czym nie jest tak obciążający dla budynku jak montaż krzesełka schodowego czy też instalacja szyn podsufitowych dla podnośnika. Wiadomo przecież, że nie zawsze możliwe jest zbudowanie windy schodowej – ingerencja w bryłę budynku może przynieść więcej negatywów niż korzyści. Schodołaz jest logicznym rozwiązaniem, kiedy pracodawca ma związane ręce – jednak jest absolutnie niepraktyczny, w momencie w którym potrzebujących jest więcej niż kilkoro. Wówczas czas potrzebny na sprawną pomoc każdemu z osobna jest odpowiednio wydłużony.

Dostosowanie biurowca dla niepełnosprawnych wcale nie musi być dużym wyzwaniem. Odpowiednie organy rządowe pozwalają na odzyskanie większości pieniędzy, a czasem nawet i całej sumy, która pracodawca przeznaczy na schodołazy, krzesełko schodowe czy podnośnik. Warto się zainteresować tym tematem i dać pracę tym, którzy faktycznie mają ku temu odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje.