Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

 

Wielu pracodawców poszukuje pracowników za granicą. Jest to związane z faktem, że wynagrodzenie w Polsce jest bardzo atrakcyjne dla chociażby osób z Ukrainy. Właściciele firm budowlanych, transportowych czy prowadzących działalność handlową chętnie nawiązują współpracę z agencjami pomagającymi znaleźć przyszłych pracowników za granicą.

Co warto wiedzieć o zatrudnianiu cudzoziemców?

zatrudnienie cudzoziemca z ukrainyPrzepisy regulują kto i na jakich zasadach może wykonywać pracę na terenie RP. Zgodnie z nimi zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy wymaga od pracodawcy sprawdzenia kilku podstawowych kwestii. Czy osoba ubiegająca się o daną pracę posiada pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę. Najprostszym sposobem zatrudnienia obcokrajowca jest jego zatrudnienie na oświadczenie. Wówczas zezwolenie na pracę nie jest konieczne. Pamiętajmy jednak, że obcokrajowiec zatrudniony w ten sposób może podejmować pracę w ciągu kolejnych 12 miesięcy, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Jest to wygodna forma zatrudnienia w przypadku poszukiwania pracowników do prac sezonowych. Takie oświadczenie pracodawca powinien zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Jest to podstawa do uzyskania przez pracownika wizy. Należy powiadomić urząd pracy o podjęciu lub nie podjęciu przez pracownika pracy. Ukrainiec powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu i być zatrudniony na umowę o pracę. Pracodawca ma wobec takiego pracownika takie same obowiązki jak wobec obywatela Polski. Powinien odprowadzać za niego składki, podatki i stosować te same przepisy prawa.

Pamiętajmy, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia legalności pobytu i podjęcia pracy przez obcokrajowca. Jeśli obywatel Ukrainy nie posiada odpowiednich pozwoleń to pracodawca może za to słono zapłacić. Przewidziana jest za to zarówno kara grzywny jak i pozbawienia wolności nawet do lat 3.