Najtrwalsze stopy teriva

Pustaki stropowe TERIVA składają się z belek żelbetowych, czyli konstrukcji nośnej oraz pustaków keramzytowych, w grę wchodzą również żużlebetonowe, które stanowią wypełnienie. Zaletą tego rodzaju konstrukcji jest niewielki ciężar. Montaż stropu może odbywać się bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy systemu TERIVA charakteryzują się niskimi kosztami, dobrymi parametrami przenoszenia obciążeń, dobrą izolacyjnością akustyczną i cieplną.

Jak skonstruowane są pustaki teriva?

strop terivaPodążając za ekologicznymi rozwiązaniami, przedsiębiorstwo produkuje pustaki tylko keramzytowe. Keramzyt jest kruszywem lekkim uzyskiwanym przez wypalanie pęczniejących iłów i glin, o właściwościach wysokiej izolacyjności cieplnej, odporności na czynniki chemiczne i atmosferyczne, bezwonny, niepalny, mrozoodporny o małej nasiąkliwości. Z całą pewnością strop teriva to solidne rozwiązanie, zbudowane w systemie belka plus pustak dają gwarancję wytrzymałości. Belka stropowa wykonana jest z kratownicy z zabetonowaną stopka o szerokości 120 mm oraz zbrojenia dodatkowego o przekroju przewidzianym w odrębnej dokumentacji. Strop Teriva można stosować do rozpiętości 6,0 m, zaś do rozpiętości 7,2 m można go użyć przy zachowaniu 600 mm w rozstawie osiowym belek. Przy tym typie stropu należy bezwzględnie wykonać zbrojenie podporowe – we wszystkich żebrach belek o rozpiętości od 6,0 mb.

Pustak stropowy, jako element wypełniający w stropie i nie przenoszący obciążeń, powinien ważyć około 16 kg. Taką wagę można uzyskać produkując pustaki jedynie z keramzytobetonu. Masa 1 m2 stropu nie powinna przekraczać 268 kg. Obciążenie użytkowe stropu wynosi 150 kg/m2. Z całą pewnością przy doborze stropów należy wziąć pod uwagę wszystkie parametry, które te stropy muszą spełniać.