Najważniejsze parametry elektryczne

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie zakładów przemysłowych nieustannie powinny dążyć do szeroko pojętej optymalizacji. Dotyczy to zarówno wzrostu wydajności produkcji jak i również obniżenia kosztów z nią związanych. Do tego celu niezbędna jest modernizacja parku technologicznego oraz nowoczesne sterowanie maszyn i linii technologicznych. Kolejnym ważnym aspektem jest lepsze wykorzystanie mediów, które są zużywane podczas wykonywania pracy.

Jak ocenić czy sieć elektryczna działa poprawnie?

mierniki parametrów sieciMożna tutaj wymienić chociażby energię elektryczną, która raczej jest niezbędna do funkcjonowania większości sprzętów znajdujących się na terenie firmy. Przed wprowadzeniem działań optymalizacyjnych w tym zakresie należy najpierw ocenić stan bieżący. Do tego wykorzystywane są mierniki parametrów sieci, które pozwalają określić wszystkie najważniejsze wielkości oraz ich wartości. Na podstawie tego można ocenić czy sieć działa prawidłowo czy nie. Analizatory umożliwiają chociażby pomiar wartości napięcia, natężenia prądu czy mocy. W zależności od potrzeb w zakładzie zastosowane mogą zostać urządzenia jedno lub trójfazowe. Drugi przypadek jest spotykany w dużych zakładach przemysłowych, gdzie do sieci przyłączone są odbiorniki o bardzo dużej mocy. Wymagają one zasilania z trzech faz, a doprowadzone napięcie musi mieć wartość 400 V AC. Jeśli chodzi o same urządzenia pomiarowe to ważnymi parametrami są ich zakresy oraz dokładność.

Dodatkowo niektóre sprzęty posiadają funkcjonalności umożliwiające przesyłanie danych w czasie rzeczywistych do baz danych. Do tego wykorzystywane są złącza ethernetowe lub komunikacja bezprzewodowa przy pomocy bluetooth lub Wi-Fi. Jak widać obecnie konieczne jest stosowanie wielu nowoczesnych technologii, które pozwalają zbierać informacje na interesujące tematy. Na ich podstawie można podejmować dalsze decyzje o niezbędnych inwestycjach i modernizacjach.