Podejrzenie oszustwa – potrzebny grafolog

 Konieczność potwierdzenia autentyczności jakiegoś dokumentu – bądź też obalenia jej – stała się istotna w momencie, gdy ludzie zaczęli na poważnie używać pisma do chociażby zawierania umów.

Z czasem, gdy liczba osób piśmiennych wzrosła – usługi, jakie oferuje grafolog były bardzo pożądane. Tego typu specjalistyczne badanie pisma swoją nazwę wzięło z greckiego słowa grapho, czyli pisanie i logos, czyli słowo.
W wyniku połączenia, jak zresztą w przypadku innych rozmaitych nauk, powstała grafologia.

Mimo wszystko uczeni wciąż nie są do końca zgodni, czy tego typu wyjaśnienie jest tu właściwe i stosowne.

Dodaj komentarz