Połączenie polisy z lokatą

Sposobów na pomnażanie majątku jest wiele. Osoby o dobrej znajomości prawidłowości którymi rządzi się tak zwana giełda może inwestować w akcje i po czasie sprzedawać je z zyskiem, z kolei inne osoby decydują się na lokowanie oszczędności w obcych walutach. Dla osób, które jednak nie znają wszystkich tego typu mechanizmów, pozostaje powierzenie oszczędności innym, którzy zobowiązują się do ich pomnażania.

Polisolokaty jako nieuczciwa praktyka

polisolokatyWiele osób swojego czasu jako lokatę kapitału wybierała tak zwane polisolokaty, ponieważ zgodnie z zapewnieniami odpowiednich placówek miały one przynosić olbrzymie zyski. Początkowo owszem, lokaty tego typu były niezwykle opłacalne, co zachęciło wiele osób do podjęcia podobnych działań. Jak się jednak okazało z polisolokaty były określone problemy. Przede wszystkim była to umowa, która zakładała olbrzymie kary w przypadku chęci rozwiązania polisolokaty. Jak się okazało, polisolokaty były lokatami o tak zwanym wysokim stopniu ryzyka, czyli zysk nie był w żaden sposób zagwarantowany, z kolei straty były możliwe. Lokaty te jednak początkowo były tak rentowne, że wiele osób nie doszukiwało się w nich żadnego ryzyka. Niestety, po pewnym czasie pieniądze zgromadzone w ten sposób zaczynały znikać, a osoby które były stroną w umowie o polisolokaty zwykle nie miały żadnego pola do manewru, gdyż nie robiąc nic traciły pieniądze, a rozwiązując polisolokaty płaciły tak wysokie kary, że było to równoznaczne z utratą pieniędzy.

Decydując się na ulokowanie pieniędzy na polisolokatach wiele osób podjęło ogromne ryzyko. O ile początkowo całość wydawała się doskonałym pomysłem na szybkie pomnożenie majątku, po czasie okazało się że jest to sposób na skuteczną utratę wszystkich oszczędności. Na szczęście likwidacja jest możliwa, o czym zapewniają specjaliści.