Pompy ciepła – jakie elementy są potrzebne do budowy domu?

W Polsce odnawialne źródła energii cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów prywatnych oraz gmin. Duży wpływ na to ma nowa ustawa o OZE, która przewiduje system preferencyjnych kredytów na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz nakłada na komercyjne sieci energetyczne obowiązek odkupu nadwyżek energii po gwarantowanych cenach.

Pompy ciepła  z Bydgoszczy pasują do fotowoltaiki

pompy ciepłaCeny te dotyczą układów, które są zbudowane na cele prywatne i wykorzystują baterie słoneczne o mocy do 40 KW. Chodzi tutaj o mikroinstalacje słoneczne (dopłaty pochodzą z Programu Prosument). Warto zwrócić uwagę na to, że Bydgoszcz i inne miasta Polski znajdują się w strefie klimatycznej, która pozwala w ekonomiczny sposób wykorzystać promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej (elektrownie wiatrowe sprawdzają się tylko na nielicznych polskich terenach, ponieważ siła wiatru na obszarze większości kraju jest nierównomierna). Pompy ciepła bydgoszcz i instalacje fotowoltaiczne są więc w zasadzie podstawowym sposobem wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce. Z jakich elementów składają się przydomowe mini-elektrownie słoneczne (tzw. mikroinstalacje)?Podstawowym elementem zestawów fotowoltaicznych są baterie słoneczne. Tworzą je połączone łańcuchowo ogniwa fotowoltaiczne zbudowane z materiałów, które pełnia funkcję półprzewodnika.

Fotowoltaika pozwala produkować energię potrzebną do oświetlenia budynków oraz zasilenia urządzeń elektrycznych. To oznacza, że prąd musi mieć odpowiednie napięcie. W tym celu każdy zestaw fotowoltaiczny musi posiadać inwerter (jedno- lub trzyfazowy), który przetwarza prąd stały w prąd zmienny.