Przeglądy techniczne dźwigów

Wszelkie prace związane z naprawą i konserwacją maszyn dźwigowo-transportowych muszą być przeprowadzane zgodnie z prawem. Jest to szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa operatora dźwigu, jak i wszelkich osób oraz mienia znajdującego się w strefie prowadzonych prac.

Przeglądy techniczne dźwigów muszą być przeprowadzane częściej i szczegółowiej od normalnych pojazdów

dźwigOd kilkunastu lat większość budów wykorzystuje dźwigi.Szczególnie w ostatnich latach godzinny wynajem dźwigów cieszy się coraz większą popularnością, więc kwestia ta nabiera jeszcze większego znaczenia. Jak wspominano już wcześniej większość spraw związanych z kwestiami technicznym reguluje polskie prawo. Aktami prawnymi, które mają największe znaczenie w tym kontekście są ustawa o dozorze technicznym, a także rozporządzenie określające rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Właściciele przedsiębiorstw świadczących usługi dźwigowe muszą zdawać sobie sprawę z nałożonych prawnie obowiązków, gdyż leży to zarówno w ich interesie, jak i interesie wszystkich klientów oraz zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie operatorów maszyn budowlanych. Kluczowymi sprawami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem dźwigów są obowiązkowe przeglądy techniczne, a także konieczność zgłaszania do Urzędu Dozoru Technicznego wszelkich napraw oraz wymian niektórych części. To właśnie wspomniany urząd jest odpowiedzialny za dopuszczenie maszyn budowlanych do użytku. Celem przeglądu technicznego, który powinien być regularnie przeprowadzany, jest przede wszystkim wykrycie wszelkich usterek, zużytych elementów oraz uszkodzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan techniczny maszyny.

Kontrolowanie zużycia elementów dźwigu jest szczególnie istotna dla części narażonych na największe obciążenia, takich jak wszelkie elementy nośne dźwigu, od których zależy bezpieczne przenoszenie nawet bardzo ciężkich ładunków. Warto znać przepisy prawa w tym zakresie i stosować się do obowiązujących regulacji.