Recykling tworzyw pochodzenia naturalnego, budowa stosu kompostowego

Recykling tworzyw pochodzenia naturalnego jest doskonałym sposobem na odpowiedzialne gospodarowanie odpadami powstałymi podczas codziennego życia mieszkańców. Kompostowniki można znaleźć niemal przy każdy gospodarstwie. Jednak, aby składowane na nim odpady mogły odpowiednio się rozłożyć, stos musi mieć odpowiednią budowę. Stos kompostowy musi mieć metr wysokości, metr szerokości. W taki sposób zapewnia się dobrą izolację cieplną, która pozwala na ogrzanie wnętrza stosu. Specjaliści radzą by temperatura była zbliżona do sześćdziesięciu stopni.