Rzetelne biuro tłumaczeń i jego funkcja

Praktycznie w każdym mieście można znaleźć co najmniej jedno biuro tłumaczeń. Pozornie wydawać się może, że jednostka ta realizuje zadania z zakresu tłumaczeń, obejmujących konkretny język.

Inaczej mówiąc, jedna jednostka specjalizuje się w tłumaczeniach polsko-angielskich i angielsko-polskich, druga w zakresie języka niemieckiego, a jeszcze inna francuskiego czy włoskiego. Rzeczywistość weryfikuje jednak to stwierdzenie dowodząc, biura tłumaczeń wychodzą naprzeciw potrzebom potencjalnych klientów, oferując tłumaczenia wielojęzyczne. W praktyce oznacza to, że w jednej placówce zatrudnionych jest co najmniej kilku tłumaczy i każdy z nich wykonuje tłumaczenia w określonym języku. Alternatywa ta sprawdza się przede wszystkim w przypadku rozwiązań, które obejmują konieczność różnych tłumaczeń. Przykładem może być tutaj przedsiębiorstwo, do którego wpływają dokumenty w różnych językach, a co za tym idzie, konieczne jest fachowe tłumaczenie. W obrębie tych przedsięwzięć znajdują się także szeroko rozumiane tłumaczenia prawnicze. Należy jednak podkreślić, że tłumacze, którzy zajmują się realizacją tego typu zadań powinni posiadać także rozbudowaną wiedzę z zakresu prawa danego kraju. Tłumaczenia prawnicze adresowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy współpracują z jednostkami z innych krajów, nie mniej jednak z alternatywy tej korzystają często osoby indywidualne, które prowadzą działania na płaszczyźnie sądowej, opierającej się na prawie danego kraju. Sporą grupą klientów są również prawnicy oraz doradcy samochodowi, prowadzący działalność na terenie danego kraju. Na uwagę zasługują również tłumaczenia przysięgłe. Działania te w rzeczy samej nie wymagają innych kompetencji językowych aniżeli alternatywne tłumaczenia, jednakże fakt ten dotyczy wyłącznie strony gramatycznej i stylistycznej. W zakresie słownictwa konieczna jest znajomość pojęć technicznych, w tym prawnych, ponadto tłumacz przysięgły powinien orientować się w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego w danym kraju.

Co ważniejsze, tłumacz przysięgły ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Kwestią godną uwagi są również tłumaczenia specjalistyczne, adresowane przede wszystkim do firm oraz jednostek o charakterze produkcyjno-handlowym.