Układy automatyki w budynkach

Układy automatyki w budynkach

 

Nowoczesne budownictwo wymaga zastosowania rozwiązań i urządzeń, które w znacznym stopniu zwiększą wydajność zachodzących procesów oraz komfort osób przebywających w obiekcie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych układów sterujących bazujących na zaawansowanych układach elektronicznych. Oprócz tego często stosowane są również układy hydrauliczne czy pneumatyczne, które wchodzą w skład układów automatyki.

Nowoczesne budownictwo wymaga integracji układów automatyki

automatyka budowlanaTo właśnie automatyka budowlana jest obecnie bardzo popularnym pojęciem. Przykładem rozwiązań automatyki budowlanej mogą być chociażby układy sterowania stopniem opuszczenia rolet w zależności od natężenia światła zewnętrznego. Wykorzystywane są do tego celu czujniki światła, które porównują odczyt z zaprogramowaną wartością i na tej podstawie regulują wysokość opuszczenia rolety. Nastawy mogą się zmieniać w zależności od pory dnia. Dzięki temu użytkownik nie musi sam regulować rolet. Kolejnym przykładem mogą być chociażby układy klimatyzacji, które utrzymują stałą temperaturę w pomieszczeniu oraz wilgotność powietrza. Do inteligentnych rozwiązań wchodzących w skład automatyki budowlanej zaliczyć można również nowoczesne kotły grzewcze, które nie wymagają zbyt częstej ingerencji człowieka. Kolejnym przykładem są bramy wjazdowe na posesję.

Otwierają się one po zbliżeniu pojazdu do ogrodzenia. Z pojazdu wysyłany jest sygnał, który jest odbierany przez odbiornik zlokalizowany przy bramie. W ten sposób następuje rozpoczęcie procesu otwierania bramy. Kierowca może wjechać na teren posesji bez wysiadania z pojazdu. Jest to szczególnie przydatne szczególnie w okresie zimowym. Jak widać rozwiązania z zakresu automatyki budowlanej są powszechnie wykorzystywane. Podnoszą one w znaczącym stopniu komfort użytkowników.