Usługi księgowe dla spółki akcyjnej

Spółki akcyjne swoją działalność opierają na przepisach kodeksu handlowego. Firmę w tej formie prawnej mogą założyć akcjonariusze – spółka akcyjna nie może być działalnością jednoosobową tak, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjne i usługi księgowe jej świadczone

Usługi księgoweSamo założenie spółki akcyjnej wymaga podpisania aktu założycielskiego (akt notarialny) oraz dopełnienie szeregu formalności. Wielu osób już na tym etapie korzysta więc z pomocy specjalistów. Pomoc w założeniu spółki akcyjnej proponuje niejedno biuro rachunkowe. Doświadczeni doradcy podatkowi pomogą klientom sprawnie przejść przez cały proces rejestracyjny. Spółka akcyjna jest osobą prawną. W świetle prawa, obowiązuje ją płacenie podatków. Firma podlega podatkowi dochodowemu – w przypadku osób prawnych jest to CIT. Spółki akcyjne nie są również zwolnione z podatku od świadczonych usług i obrotu towarami (VAT). Spółkę może również obowiązywać podatek akcyzowy, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych czy od nieruchomości – w przypadku, gdy firma dokonuje czynności, które takiemu opodatkowaniu w ogóle podlegają. Spółki akcyjne coraz częściej rezygnują z własnego działu księgowego na rzecz outsourcingu. Zewnętrzne usługi księgowe wrocław oraz doradztwo prawne są połączeniem, które może okazać się, w dłuższej perspektywie, tańsze niż tworzenie własnych komórek. Co ciekawe, na takie rozwiązania stawiają obecnie nawet bardzo duże firmy. Spółki akcyjne płacą podatek dochody CIT. Jego podstawowa składka wynosi 19 procent. Niestety jednak polskie przepisy podatkowe nie są zbyt przyjazne dla akcjonariuszy. Zyski wypłacane są im w postaci dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Takie wypłaty również podlegają opodatkowaniu. Może tutaj obowiązywać podatek CIT lub PIT (dla akcjonariuszy, którzy są osobami fizycznymi). W praktyce więc akcjonariusze są zmuszeni do płacenia nawet do 34 procent podatku dochodowego od przychodów spółki.

Spółkę akcyjną obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowość pełna). Niezbędne są także sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności jednostki.